Aralin sa Kaunlaran: Motivation Activity

Notice: The photographs incorporated into learning materials posted here are intended for classroom learning in the spirit of fair use. No copyright infringement intended.

Sa kasalukuyan ang status ko sa buhay ay DepEd Teacher 1 position applicant dito sa amin. Bahagi ng application process ang paghahanda ng isang aralin at pagsasagawa ng isang class demonstration. Pinili ko ang pagtalakay sa konsepto ng pambansang kaunlaran (grade 9 sa di pa pinal na K-12 Araling Panlipunan curriculum at grade 10 sa kasalukuyang RBEC curriculum). Naisip ko na ibahagi ang ilan sa mga binuo kong gawain para naman mapakinabangan ng ibang guro. Paraan ko na rin ito ng paying it forward dahil sa ibang guro rin naman ako natututo at humuhugot ng inspirasyon sa pagbubuo ng mga aralin.

Motibasyon/Pagganyak:

 1. Pangkatin ang klase sa anim na grupo na may 5-7 na kasapi. Ipamahagi ang activity kit at isulat/ipaskil ang panuto sa pisara.


  Hulaan Mo

  Ayusin ang pagkakasunud-sunod nga mga titik upang mabuo ang konsepto na ipinapakita ng mga larawan. Ang unang pangkat na makabubuo ng tamang salita ang siyang panalo.

  mga titik na bumubuo ng salitang kaunlaran
  Upang magamit ang dati nang alam ng mga mag-aaral (background knowledge) at magamit ito bilang tulay sa bagong kaalaman, ginamit kong gabay ang expanding horizons approach sa pagpili ng mga larawan:

  pansariling kaunlaran
  Kaunlaran ng Sarili

  May larawan na nagpapakita sa konsepto ng kaunlaran na nasasaklaw ang sarili. Pumili ako ng isang popular na personalidad una upang mapukaw ang interest ng mga mag-aaral. Sinadya ko rin na pumili ng personalidad na may rags to riches story para maugnay ito ng mga mag-aaral sa “Filipino dream” na malamang sa malamang ay siya ring personal nilang minimithi.

  kaunlaran ng komunidad
  Kaunlaran ng Komunidad

  Mula sa sariling abot-tanaw tumungo naman sa saklaw ng komunidad. Naghanap ako ng larawan na nagpapakita ng pagbabago sa lokal na kalagayan bilang pagtumbok sa layunin na maging relevant at contextualized ang pagkatuto alinsunod sa mga hangarin ng K-12 curricular reform.

  pambansang kaunlaran
  Ang kasunod naman na tanaw ay pambansa. Ginamit ko ang pag-angat ng GDP ng Pilipinas una, dahil natalakay na ito sa dati pang mga aralin at pangalawa, dahil isa itong halimbawa ng economic indicator na pagtutuunan din ng pansin ng klase sa kasalukuyang aralin. Pinili ko rin na line graph ang isa sa mga halimbawa dahil isa ito sa mga magiging group output ng mga mag-aaral sa susunod na mga panlinang na gawain.

 2. Matapos mabigyan ng papuri ang nanalong grupo, ipaskil sa harap ang mga larawan. Itanong sa mga mag-aaral kung ano ang pagkakaiba ng mga ito batay ipinapakitang saklaw na kaunlaran ng bawat isa. Tukuyin na ang pangtatlo at pinakamalawak na saklaw, ang pambansang kaunlaran, ang siyang paksa ng aralin.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s